Bhútán s Michalem Thomou

Země, která byla cizincům dlouho uzavřena, jediná země na světě jejímž státním náboženstvím je tibetský buddhismus. Zatímco v Tibetu je původní kultura utlačována, v Nepálu a Indii zase podléhá většinové hinduistické společnosti. Naopak v Bhútánu tibetský buddhismus vzkvétá. Důkazem toho jsou nádherně udržované starobylé chrámy, ohromné klášterní hrady a všudypřítomní mniši v šarlatových rouchách. Navštivme tuto unikátní zemi, kde se starostlivě dbá na to, aby pokrok a modernizace nepoškodily tradice a zvyky. 

Zpět na projekty